Dagbøker fra byggeplassen: Legge storformatflis

Dagbøker fra byggeplassen: Legge storformatflis

Video er laget av FineHomebuilding.